Technologie

Konstrukční systém dřevostaveb vychází ze sendvičové skladby izolačních materiálů, OSB desek a sádrokartonů zakomponovaných do dřevěné konstrukce. Rozvoj v oblasti nových materiálů umožňuje nabídnout svým zákazníkům inovované skladby stěn. Všechny tyto stěny splňují požární normy.

Díky použitým materiálům, jejich skladbě a díky výrobním postupům dosahují naše dřevostavby již ve standardním provedení nízkoenergetických parametrů (roční měrná potřeba tepla na vytápění = 15 - 50 kWh/m2a). Na základě požadavku zákazníka jsme samozřejmě schopni postavit i dům pasivní (roční měrná spotřeba tepla do 15 kWh/m2).


facebook BERKUCIO
instagram BERKUCIO
Script logo