Postup výstavby

Vytvoření základové desky a její řádné vyzrání
Provedení hydroizolace, penetrace a instalace kotvících šoubů.
Montáž obvodové a nosné konstrukce.
Opláštění přízemní konstrukce OSB deskami, výřez stavebních otvorů. V případě stavby patrového domu bude instalován pevný nosný strop z fošen. 
Montáž stropní a střešní konstrukce. Konstrukce střechy může být provedena z vázaného krovu nebo z příhradových vazníků.
Opláštění střešní konstrukce OSB deskami a montáž střešních oken. 
Pokrytí střechy živičným šindelem, oplechování střechy. 
Montáž oken a dveří. Na vnější konstrukci proběhne instalace zateplovací fasády.
Povrchová úprava fasády. 
Instalace hlukové a tepelné izolace. Montáž sádrokartonových příček.
Montáž zařizovacích předmětů, provedení elektroinstalací a dalších rozvodů - vody, plynu, odpadu.
Povrchová úprava fasády, terénní úpravy a nezbytné dokončovací práce. 

 

facebook Berkucio