Konstrukční systém podle difúzního odporu

 
DIFÚZNĚ ZAVŘENÁ SKLADBA DŘEVOSTAVBY
 
Difúzně uzavřený systém - nosná konstrukce a tepelná izolace jsou od vnitřního prostoru odděleny parotěsnou fólií, která zabraňuje pronikání relativní vlhkosti obsažené v teplém vzduchu interiéru rodinného domu do konstrukce a následné kondenzaci v této konstrukci vlivem snížení teploty.
 
VNEJŠÍ STĚNA
 
1. tenkovrstvá probarvená omítka s armovací tkaninou (silikonová omítka)
2. fasádní polystyrén  tl.140 mm
3. OSB 4N 4PD tL.15 mm
4. fošnový rošt 140/50 s tepelnou minerální izolací tl.140 mm
5. parozábrana
6. sádrokartonová instalační předstěna pro rozvody IS s tepelnou minerální izolací tl. 50mm
7. záklop SDK tl.12,5mm GkB, GkBi, GkBf
 
 
 
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
 
1. živičný šindel CRC - KATEPAL
2. pojistná hydroizolace - lepenka
3. OSB 4N 4PD tl.18 mm – bednění
4. vzduchová mezera tl.30 mm
5. kontaktní difúzní fólie TYVEK
6. fošnový rošt180/60 s tepelnou minerální izolací tl. 180 mm
7. rošt s tepelnou minerální izolací tl. 120 mm
8. parozábrana
9. záklop SDK tl.12,5 mm GkB, GkBi, GkBf
 
 
 
 
 
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ SKLADBA DŘEVOSTAVBY
 
Difuzně otevřený systém - s pronikáním relativní vlhkosti do konstukce se počítá a tomuto je přizpůsobena i skladba konstrukce umožňující vyvětrání konstrukce. To je zajištěno konstrukcí obvodové stěny, kde směrem od vnitřní strany k vnějšímu líci konstrukce musí být použity materiály minimálně se stejným difúzním odporem - lépe s nižním.
 
VNEJŠÍ STĚNA
 
 
1. tenkovrstvá probarvená omítka
2. fasádní polystyrén  - open (difúzně otevřen) tl.160 mm
3. dřevovláknitá deska tl.15 mm
4. fošnový rošt 140/50 s tepelnou minerální izolací tl.140 mm
5. parobrzda OSB deskou tl.15 mm
6. sádrokartonová instalační předstěna pro rozvody IS s tepelnou minerální izolací tl. 50 mm
7. záklop SDK tl.12,5 mm
 
 
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
 
1. živičný šindel CRC - KATEPAL
2. pojistná hydroizolace - lepenka
3. OSB 4N 4PD tl.18 mm – bednění
4. odvětrávaná vzduchová mezera tl.30mm
5. kontaktní difúzní fólie TYVEK
6. fošnový rošt180/60 s tepelnou minerální izolací tl. 180 mm
7. rošt s tepelnou minerální izolací tl. 180 mm
8. parobrzda OSB DESKOU tl.15 mm
9. záklop SDK tl.12,5 mm
 
 
 

facebook BERKUCIO
instagram BERKUCIO
Script logo