Důležité prvky moderního pasivního nebo nízkoenergetického domu

Moderní pasivní dům musí pro správné fungování splňovat několik přísných kritérií.

Jakým směrem?

Stavba by měla mít kompaktní tvar - nejlépe tvar krychle či kvádru, tedy bez zbytečných výklenků nebo výstupků. Tímto se také vyhneme nebezpeční vzniku tepelných mostů, což jsou místa, kterými uniká z domu teplo. 

Důležitým kritériem je umístění stavby na pozemku a orientace domu ke světovým stranám. Pro optimální získávání tepla bychom na jižní stranu měli naplánovat co nejvíce prosklených ploch. Naopak, na severní straně by mělo být oken co nejméně. Tyto prostory se dají využít jako komora, garáž, technická místnost nebo jiný skladovací či pracovní prostor. 

Zvýšenou pozornost věnujte kvalitně provedené tepelné izolaci obvodového pláště.

Tepelné mosty

Pro moderní pasivní nebo nízkoenergetický dům existuje více druhů konstrukčního systému. Jejich společným rysem je dobře izolovaná obvodová stěna a izolace vnitřní konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. 

Pokud použijete materiály s vynikajícími izolačními vlastnostmi, může z domu unikat teplo již jen tepelnými mosty - v místech s oslabenou izolací nebo v místech, kde se spojují konstrukce. Tyto ztráty mohou dosáhnout i desítky procent, proto se vyplatí dbát na správné konstrukční řešení detailů. 

Slunce vítáno

Moderní domy mívají mnoho oken nebo prosklených dveří, což je opatření pro zachycení maximálního množství tepla ze slunečních paprsků. Na trhu jsou k dispozici okna s dvojskly nebo trojsky. Některé systémy mají místo prostřední tabule fólii, která propouští denní světlo a zároveň odráží tepelné a UV záření = v létě fólie odráží teplo ven, v zimě odráží dovnitř. 

Velmi důležitý je kvalitní profil, ze kterého jsou okna nebo dveře vyrobeny. 

Izolace a větrání

Aby nedošlo k nedostatečné výměně vzduchu, je třeba vyvážit kvalitní izolaci propustností, jinak hrozí vznik vlhkosti a plísní. 

Vytápění

Nejvhodnějším způsobem vytápění je tepelné čerpadlo, které je považováno za jeden z nejlepších způsobů pro ohřev vody.

Tepelné čerpadlo pracuje s minimální vstupní energií a je vysoce efektivní. 

facebook Berkucio