Dřevostavby: Tři důvody proč je stavět

Montované dřevostavby se staly nedílnou součástí stavebního trhu a jejich obliba stále roste. S ní i obecné povědomí o této technologii, přesto ale vyvstává mezi potencionálními zájemci o dřevostavbu velké množství otázek a vzniká bohužel řada mýtů. 
 
Které informace máme brát vážně, a nad kterými můžeme s klidem mávnout rukou? Na to odpovídá v květnovém časopise Dům a zahrada Ing. arch. Josef Smola.
 
Vraťme se ale nejprve k oblibě dřevostaveb. Oficiální statistiky bohužel neexistují (hozená rukavice pro Český statistický úřad?...), nicméně podle odhadů se podíl dřevostaveb na naší stavební produkci odhaduje minimálně na 5 %. To představuje za dvě poslední dekády asi desetinásobný přírůstek. Čemu za něj vděčí? Faktorů je několik.
 
Variabilita řešení
 
Jedním z nich je nepochybně tepelněizolační schopnost dřevostaveb, respektive konstrukční princip, se kterým lze dosáhnout skvělých tepelnětechnických parametrů. Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří u domů na bázi dřeva subtilní dřevěné trámky tvořící stabilní rám. Prostor mezi trámky je vyplněn vrstvou tepelné izolace, následuje z obou stran zaklopení deskovým materiálem. Z vnější strany je skladba doplněna o další tepelnou izolaci. Mimo trámky tedy většinu skladby konstrukce v řezu tvoří tepelný izolant, takže součinitel prostupu tepla skladby dosahuje velmi nízkých hodnot. Výsledná tloušťka stěny je poměrně malá, běžně i kolem 300 mm, s tím jde zase ruku v ruce snížení zastavěné plochy a logicky i nákladů na základovou desku, plochu zastřešení a tak dále.
 
Celý článek na dumazahrada.cz
 
facebook Berkucio