Co je to nízkoenergetický dům?

Nízkoenergetický dům znamená, zjednodušeně řečeno takový dům, u kterého je spotřeba tepla při běžném provozu domu zhruba čtvrtinová oproti běžným domům. V číslech je nízkoenergetický dům takový, kde je tepelná náročnost nižší než 50 kWh/m² za rok oproti běžným 170 kWh/m². Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Cirkulace vzduchu může být i řízená a využívat případně rekuperaci tepla.

Nízkoenergetické domy na druhou stranu již umožňují využití nových pokročilých technologií, které jsou "klasickým levným domům" často zapovězeny. Jedná se především o způsob vytápění pomocí vzduchotechniky. Systém funguje na principu nucené cirkulace vzduchu v domě. Čerstvý vzduch je zahřán na potřebnou teplotu vháněn do místnosti. Vydýchaný vzduch je naopak řízeně odsáván a vypouštěn ven z domu. Tento systém je i energeticky úsporný. Teplý odpadní vzduch totiž prochází tepelným výměníkem (rekuperátorem), kde pomůže ohřát čerstvý vzduch. V případě použití zemního registru, přes který je čerstvý vzduch nasáván, může navíc celý systém v létě fungovat jako přirozená klimatizace. Díky nucené výměně vzduchu (větrání) v místnosti vzniká zdravé prostředí, které nepodporuje vznik plísní a bakterií. Dále je prokázáno, že systém dokáže udržet relativně stabilní úroveň vlhkosti vzduchu, takže se Vám lépe dýchá.

Zdroj: bydleni-z.czmujdum.cz

facebook Berkucio